lørdag 22. november 2008

Mailtrøbbel

English version follows...

Hei og hopp! Kort informasjon for å fortelle at mailen vår var nede ei ukes tid fra ca 10. til 17. November. En mail med vedlegg ”demte opp” og hindret nye mailer å komme inn. Vi håper de av dere som sendte mail denne uka kan sende mailene på nytt! Ellers minner vi om at vi kun mottar mail via iridium (satellittbasert telefon). Vennligst IKKE send bilder, VDF-filer eller andre vedlegg!! Slike ting må heller printes, puttes i en konvolutt og sendes til Mushamna, 9170 Longyearbyen ;-)
Mail kan sendes til mushamna@gmail.com eller til mushamna@SkyFile.com . For å benytte den siste adressen, må ordet SOL stå i emnet/subject for at mailen skal komme frem. Mail med max 120 bokstaver kan sendes til 881641452148@msg.iridium.com. SMS kan sendes fra www.iridium.com til telefon nummer 00 881 641 452 148. Husk å skrive hvem det er fra!
Mvh Linda og Narve.

E-mail “brake-down”
A short notice to notify that we had a brake down on our e-mail system from approximately 10th to 17th of November. The error was caused by a huge e-mail that blocked other incoming messages. Please remember that our e-mail service is via iridium and that we only can receive text. No photos, music or VDF-files, please! These should be wrapped up and put in the mailbox instead. Address: Mushamna, 9170 Longyearbyen, Norway…
Our e-mail addresses are Mushamna@gmail.com or Mushamna@SkyFile.com. For the last one you NEED to use the word “SOL” in subject. Otherwise it will not reach us… Mail wit maximum 120 characters can be sent to 881641452148@msg.iridium.com. You can also send SMS from www.iridium.com to phone number 00 881 641 452 148. Remember to write who it’s from!
Linda og Narve

Ingen kommentarer: