lørdag 22. desember 2012

Nordlys og Sveamåne

Bloggen har hatt et avbrekk!
Men nå kommer bilder i poser og sekk...
Her fra Svea med novembermåne!
November in Svea

Ingen kommentarer: