mandag 24. september 2012

Høstjamndøgn

Taubanesentralen og Hiortfjellet
Nå som vi har passert Høstjamndøgn, blir dagene merkbart kortere her oppe i nord.
Tiden går utrolig fort. Det er bare en drøy måned siden vi hadde Midnattssol! Men litt ut i september får man plustelig fine solnedganger og det begynner å skumres om natta. I år fallt Høstjevndøgn på 23. september og denne dagen er natt og dag like lang over hele verden - 12 timer dag og 12 timer natt over alt. Nå som den magiske dato har passert, vil sola forsvinne fortere hos oss enn lengre sør. Akkurat nå har vi en kort periode med det man kan kalle normale døgn.
Men så blir det mørkere dag for dag.
Bare å finne fram hodelykta!
Fint lys i overgangen mellom midnattssol og mørketid
Longyearbyens mest fantastiske bygning!
Champagnestetten har definitivt gått!
Rask skifting i lyssettingen
Autumn Equinox
Now that we have passed the autumn equinox, the days become noticeably shorter in the north.
Time goes by very fast. Only a month ago we had Midnight sun! But during September you get the first colourful sunsets and suddenly the nights are darker.  At Autumn Equinox the 23rd of September day, and night is the same worldwide - 12 hours day and 12 hours night. Now that the magic date has passed, the sun will vanish faster from us than further south. Right now we have a short period of what might be called normal day and night. But from now on it becomes darker day by day. Time to find the headlamp!
En tidlig morgen med magisk lys
Skumringen senker seg over Longyearbyen

Ingen kommentarer: