fredag 4. mai 2012

Kote-psykose

Hanekamgjengen
Til fjells! Foto Ove Lotsberg
Sunshine girls på tur igjen ;-)
Opp bakkane frå Stardalen
Elvekryssing
Fine fjilla!
Opptur

Enkelte av mine vene vestlandsvener er råka av ei hard form for kote-psykose. Den gjer sitt utslag året rundt - men er ekstra sterk gjeldande når fjella ligg der kvite og freistande. Kvar ein topp må klyvast og mange høgdemeter forserast. Helst lyt ein opp på alle haugar og fjell over ei viss høgde. Om koten er lukka på toppen, ja, da ly vi dit! Vi vart med Lise, Ove og Gustav på ein tretoppsur frå fagre Stardalen...
Lunsj på Hanekammen

Gnagsår og skotilpassing med kniv!

Iherdige turfolk! Ove, Gustav og Lise

Middagsnibba


Three-top-tour
OK - I must admit that my former outdoor companions are now a lot fitter than me! They are all stroke by a hard urge to climb as many mountains they can. And they try hard! We joined them for a three-top-tour from Stardalen last Friday ;-)


Glad gjeng!

For dei med Kote-psykose: 
Stardalen i Jølster: 
Hanekammen 1651, Middagsnibba 1443, Jostebotnen 1731
Jostebotnen

Gustav i fin telemarkstil

Brei beinføring på Rando-Flua!

Fin nedkjøring!

Lukkelege folk!

Gla'jintene ;-)

Hjort på bøane på Lotsberg

Ka dokke ve?

Ingen kommentarer: