onsdag 8. september 2010

Hundegård

English version follows
Dog yard upgrade!

Hundegården har den siste sommeren gjennomgått en formidabel oppgradering. Her er mange gode naboer og flittige maur i aksjon! Nye bur er laget og en stor port skal sørge for at vi i framtiden skal kunne kjøre inn i luftegården for å fjerne snø. Arbeidet skal i kveld feires med Bæsjbingo for Møkkamenn. Lykke til - og god tur ned til dere som reiser på slutt!!!


Dog yard upgrade
There has been big changes in the dog yard lately! Many good helpers have been working hard for the upgrade. New cages are made and a huge gate so we can drive in and out to remove snow during the winter. Tonight the work will be celebrated with dog shit bingo!


Ingen kommentarer: