mandag 14. juni 2010

RyddesjauEnglish verison follows

Mangt dukker fram når snøen smelter. Og dessverre finner vi mye mer enn blomster! I Ny-Ålesund har vi plukket, plukket, plukket og plukket. Utrolig mange lass med skrot og skrommel har blitt kjørt bort med hjullaster. Regninga til våre gjesteentrepenørers konkursbo blir stor når lys og snøsmelting avslører alt de la igjen i vinter. Oppgaven syntes uoverkommelig, men med felles innsats ble finpussen gjort før helga. Nå gjenstår bare det som fortsatt ligger under det hvite...

Rubbish!

It is amazing how much that can be hidden under the snow. As the ground is revealed, a lot more than glooming flowers comes to the surface. Some builders that were here during winter left us with a lot of extra work. People and wheel loaders have been working nonstop since the ice and snow started to melt. Now we are finally getting closer to a tidy and clean community. Last Friday the whole town joined in picking rubbish... That really helped! Now we can welcome thousands of visitors without feeling embarrassed...

Ingen kommentarer: