tirsdag 4. august 2009

Visitt-tid!Tiden står stille - og tiden flyr... I Ny-Ålesund går det i jobb, besøk, turer og fly. Mens Lufttransport må kansellere på grunn av tåke, har NASA fløyet nesten til Grønnland med dronen sin. Nå er en ny gruppe fra NASA på plass for å teste en robot som skal til månen! Frost er frustrert over at jeg stadig oftere unnlater å ta ham med på tur. Han vet ikke hvor bra han får det når han kommer til Oddbjørn og Kristin på småbruket ved Lillehammer! Tundra er tullete til tider, men har akseptert samboerskap med pappa Arthur og onkel Sutor. I helga gikk vi kløvtur runt Brøgger sammen med Peter Pan og Alice i Eventyrland. Flott vær og fin tur. Jeg er så heldig å få bo i Sverre Bjørns residens mens han er på ferie, så nå nyter jeg stor tumleplass med fri sikt til hundegården. Sist helg jaktet vi storkobbe fra MS Skipet, så matbeholdning for to- og firbente er sikret for en stund. I morgen er det avskjedsgrilling for Gunnbjørg og Junior på Mellageret. Noen kommer, noen går. Hard to say goodbye! Her følger Toves rapport fra Mushamna:

Time is standing still - and time is flying! While Lufttransport cancel flights due fog, NASA fly almost to Greenland with their unmanned aircraft. Now a new group of Americans are here to test out a robot going to March! Frost is frustrated because I have stopped taking him out on exciting trips. But he is happy when Oddbjørn and Kristin comes around, and soon he will move to a nice life at a small farm close to Lillehammer. Tundra is living with daddy Arthur and uncle Sutor. He seems to accept his new situation, but is happier when out of the dogyard. Last weekend we had a great trip walking around Brøgger with Peter Pan and Alice in Wonderland. Nice. At the moment I am lucky enough to live in Sverre Bjørns apartment. But before he went on holdiday, we did some hunting from MS Skipet. Now there is enough bearded seal for both barbeque and dogs. Tomorrow there will be a goodbye gathering for Gunnbjørg and Junior. Sad to see good friends leave, but soon we are also "on the road again". Look forward to be back at Mushamna. Here is what Tove writes:

Written Monday 3rd of August:

Her har jeg, Rusk og Bajas tasset rundt i 5 uker og levd i den villfarelse om at vi var nesten alene i verden her nord i Woodfjorden - ja bortsett fra etog annet cruiseskip som seiler forbi, da! Nå tror vi ikke det lenger!
Besøksrunden startet sist mandag, da det kom to trivelige damer ruslende over haugen fra laguna. Det viste seg at det var et-par "jordomseilere" fraEngland/Alaska og USA som hadde ankret opp seilbåten sin inne i laguna, ognå tok de en kveldstur for å se på noe de trodde var en ubebodd fangsthytte som ikke var nevnt i Svalbard-guiden deres! Vi ble alle overrasket over å finne hverandre, menfant fort tonen og satt utenfor hytta og skravlet til langt på natt. Jeg bleinvitert ombord på Snow Dragon II til brunch dagen etterpå, noe som var et riktig trivelig avbrekk. Muffinsene til Krystina var nydelige og seilbåten til Frances var godt over gjennomsnittlig vakker! Det er mulig å lese bloggentil de to kvinnelige eventyrerne på snowdragon2.blogspot.com.
De neste dagene var det kun isbjørner på besøk inntil fredag kveld, da jegventet besøk fra Ny-Ålesund. De dukket jammen opp lenge før jeg var begyntå tenke på å se etter dem, men det var jo bare koselig! Carl Petter Nielsen fortjener nok straks å bli kalt stamgjest her på Mushamna Fangststasjon, selvom det ikke er alltid han kommer helt frem hit! (ref. tidligere forsøk på å levere undertegnede her i mars samt besøksturer i april!). Kaptein Nielsen hadde med seg en besetning på to fra Ny-Ålesund; Geir Mathiassen, en kollega fra Kartverketog Dorotea Schulze som jobber for Norsk Polarinstitutt. Riktig triveligble det! Etter sein kobbemiddag, var det tid for "showtime" med en svært nærgående isbjørn! Det gikk av en del skudd, både med våpen og kameraer! På lørdag ble det deilig fiskemiddag av nytrekt Svalbardrøye! Svært vellykket fisketur, selv om det forsvant en sluk i kampens hete! Men ifølge CP var den fisken som stjal den sikkert minst 30 cm - mellom øya...!
Lørdag var det jo duket for en annen begivenhet; jeg tror mine venner fraNy-Ålesund trodde det hadde tørna fullstendig for meg, da jeg midt itilberedning av brunchen plutselig ropte "flydropp" og sprang ut! Jeg hadde nemlig fått tips om at et mikrofly fra Statens Sjøkartverk skulle hitover og ta bilder, og en pakke lesestoff - bl.a. et lynferskt eksemplar av Svalbardposten dalte ned fra flyet rett ute på tunet her! Tusen takk til de snille pilotene og til Per Ivar for at han tenkte på muligheten! Skal si detre gjestene gjorde store øyne - og de hadde jo heller ikke sett siste nummeret av SP!
Mandag ble helt surrealistisk etter hvert. Først kom fem kjekke karer fraLongyearbyen på båtferie ruslende fra laguna, der de hadde ankret opp sist natt og nå kom de på kaffebesøk. Riktig trivelig, var det! De drog viderenordover etterhvert og så banket det på døra igjen. Da var det to Feltinspektører fra Sysselmannen som var så snille å stikke innom med signalpistolen somhelt ufrivillig hadde blitt igjen på Fiske Bay-hytta ved Vårfluesjøen på lørdag. I stor takknemlighet for det, samt at det var to riktig trivelige karer,inviterte jeg dem på middag. Midt i kokkeleringa kom 4 store og 4 små personer ruslende. Det var 2 familier fra Longyearbyen som også var på båtferie oghadde ankret opp i laguna, og nå kom på en liten kveldsvisitt! Koselig! Kasper vant klart runden med flest mulig spørsmål på kortest mulig tid! Rekordenhittil er altså 15 besøkende - alle 2-beinte - på en dag!
Ellers begynner de fleste ærfuglene å ha forlatt redene sine og Ringgåsa har inntatt beitemarkene rundt hytta her. Rødnebbternene har begynt på runde 2 iegglegging, men det spørs vel om det blir noen suksess... Det avstedkommer nok kun flere muligheter til å få mitt hode gjennomhullet av skarpe ternenebb -enn at eventuelle nye kyllinger blir klare for turen til Antarktis i tide!


English version:
Myself, Rusk and Bajas have been thinking for about 5 weeks that we are all alone in the world north in Woodfjorden - except some cruiseships passing bynow and then. We do not think that any more!
The visitor's wave started last Monday by two nice ladies came trekking from the laguna, wanting to have a look at what they thougt was a empty trapperstation not mentioned in their "Svalbard Guide". We were all surprised, but after a short "getting-to-know-eachother", we talked all night and had a really good time! I was invited on board in Snow Dragon II the day after, and we had a nice brunch together before the two female adventurers continued theirtrip. Krystina's muffins were delicious and Frances' sailing boat was absolutely beautiful! You can read about their adventures at:snowdragon2.blogspot.com.
The next few days there were only Polar bears visiting again - until Friday night - when I was expecting visitors from Ny-Ålesund. They showed up longbefore I even thought about starting to look for them, which was of course really nice! Carl Petter Nielsen must by now be earning the status as a Regularin Mushamna, even if he cannot always reach the goal (ref. earlier attempts of delivering me in March and the visits in April which were stopped by thesnow and ice-conditions)! Cpt. Nielsen had two staff on board from Ny-Ålesund; his collegue from the Norwegian Mapping Authorithy Geir Mathiassen and Dorotea Schulze from the Norwegian Polar Institute. We had a really good time! After a late dinner, it was showtime; meaning a Polar bear coming reallyclose to the cabin! There were a lot of shots in the air, both from weapons and cameras! Saturday we had fresh fish for dinner after a successful fishingtrip. I lost a fishing wobble, but referring to Carl Petter the thief was a really big fish; at least 30 cm - between the eyes...!
Saturday also had other events! I think my friends from Ny-Ålesund thought that I had finally lost my mind, when I in the middle of making brunch, shouted"flydropp" and ran outside! I had been tipped about a micro-plane from the Mapping Authority at Sea that was out taking photos of all Svalbard and planned to come this way, and fresh newspapers was suddenly falling from the sky! Thanks a lot to the nice pilots and to Per Ivar who thought about thispossibility for me to have a fresh edition of Svalbardposten!
Monday was eventually getting subreal! First; five handsome guys from Longyearbyen came for coffee. They were enjoying their holidays cruising Svalbardwaters! Later two guys in their orange survival suits came knocking on the door, bringing back my signal pistol which I had accidentally left at the FiskeBay cabin Saturday. Because of the nice gesture and that the field inspectors from the Governor in Svalbard seemed to be a couple of really nice guys, Invited them for dinner! In the middle of making this 4 small and 4 big persons showed up. Two families from Longyearbyen - also enjoying their sailingholidays in Svalbard - came for an evening visit. Nice! The standing record as this time is then 15 visitors - all 2-legged - in one day!
Most of the eiders have now left their nests and the geese have claimed even more territory for eating. Te Arctic terns have started their second round ofnesting - I don't know how succesful that could be... I guess there are more chances for me getting more holes in my head from them than they getting theirchics ready for the trip to Antarctica in time!
Ingen kommentarer: