lørdag 28. juni 2014

Snøheim

 Snøheim
- an old mining site on the oposite side of Advent bay 
 Dag og Andrine stilte med båt-transport
over til hi sida av Adventfjorden.
Dag og Andrine
 
Mange kulturminner underveis

Fjellsyre

Kjøttkvern på Sneheim

Gjenbruk

Ovns-ringer

 
Kem e du?
 

 

Retur til Hjorthamn

Ingen kommentarer: