tirsdag 2. juli 2013

Ornitologisk have avdeling Svea

 Ornitologisk have avdeling Svea
Praktærfugl på reir
Hannen passer på...
...enn så lenge...
Snart stikker han til havs!
Vanlig ærfugl på flørtetur
Oppstilling på flyplassrunden
Ea på reir

Flere Sveabilder på Facebooksida
https://www.facebook.com/Sveanytt1

Ingen kommentarer: