mandag 19. november 2012

Svea mot natt

Det går mot natt i Svea. 
Årets første vinterstorm inntraff på de siste dager med skumring midt på dagen. 
Nå har vi gått inn Polarnatten...
Good night, Svea! 
Polar dark is here...

Men kullet kommer...
Og kraftstasjonen summer og går

Mens fjellene venter på vår..?

Siste rødskjær mot sørvest på Kapp
Kullet lastes fortsatt på Kapp

Og mer kull kommer fra fjellet...

Liv på ORV
Mot Svea fra Braganzavågen

Flytur hjem med nordlys

Ingen kommentarer: