onsdag 6. juni 2012

Ea er her!

Ærfuglene har kommet! På berrflekker i Adventdalen er det et yrende liv av flagrende og beitende gjess. Ærfuglene vandrer over veien og har okkupert dammen ved Hundegården. De ivrigste e'ene har hevdet rett på sitt eget rede og snart blir det egg! Fugleinteresserte kan høre et salig kor hannenes "oooa'ing" og hunnenes trauste "gakkgakk". Vakkert!
Mannlig praktærfugl på vift
Praktærfugl og vanlig ærfugl side ved side
Flotte hanner i sjekkepryd og ei unnselig hoe i kamodrakt...

Eiders in town!
The Eider ducks are here! In Adventdalen Eiders have occupied a pond by the dog yard. Their noisy four legged neighbours give some kind of protection from the fox and other predators. The most enthusiastic female birds have already claimed the right to their own nest. Soon there might be eggs... While waiting, bBird fans can enjoy a blissful choir of males "oooa'ing" and a sturdy "gakk gakk" from the females. Beautiful!

Brei benføring hos ærfuglhannen som skal bade litt....
 

Ingen kommentarer: