torsdag 22. mars 2012

Natt og dag

Vårjevndøgn har nettopp passert. Nå er natt og dag like lange. Døgnet fordeler seg likt her hos oss som hos deg - og hos Terje på Troll i Antarktis. Vi nyter en fantastisk tid med solrike dager og netter med nordlys. Skillet mellom lys og mørke beriker oss med et fargespill jeg aldri blir lei av. Og hvert år overveldes vi over hvor fort lyset kommer tilbake. En vakker tid...
Amors (?) pil gjennom nordlyset
Andrea shooting Auroras...
 
Night and day...
Equinox has just passed. For a short period night and day has equal length. The light is evenly  distributed among us all - even with Terje at Troll in Antarctica, where winter and darkness is about to come. We enjoy a wonderful time with sunny days and nights with northern lights. The distinction between light and darkness enrich us with a colorful show we never get tired of. And every year we are overwhelmed by how fast the light comes back. A beautiful time ...
The AWI lidar
 Dawn

A beautiful morning
My perfect window view...
Heading for work...
Our little town
 

Ingen kommentarer: