onsdag 15. desember 2010

Adventssjerna

I Ny-Ålesund lyser Adventsstjerna!
Statens Kartverk i Ny-Ålesund tar adventstida på alvor! Med denne gigantstjerna i antenna skulle det være fint mulig for nissen å finne veg til eventuelle snille barn i Ny-Ålesund...

Leading star!?
The Mapping authorities in Ny-Ålesund have the biggest Christmas star at Svalbard! This must make it easy for Santa to find Ny-Ålesund - in case there are any well-behaved humans that deserve it..?

Ingen kommentarer: