fredag 3. april 2009

Ungdommens kåtskap - 2. April

English version follows...

Det råder seksuell frustrasjon blant de firbente i Mushamna. Ungdommens kåtskap gjør seg gjeldende for våre to unge herremenn! Og hvem er kilden? Jo, ingen ringere enn deres mor Tuna… Men mens polarreven kan pare seg med egne avkom uten at det blir alt for mange armer og bein, er dette lite tilrådelig for våre venner her ute. Dessuten har ikke Dronninga godt av å fø flere valpekull. Tante Tove og matmor Linda er moralens strenge voktere. Bare flørte, ingen sex! ”Hainnhoinn i baind” får en ny mening når de to virile tølpere hopper i luften og uler i ren frustrasjon. Som blant opprørsk ungdom flest er all oppdragelse glemt. Varsling av bamse er eneste tillatte årsak til å lage leven. Nå klynkes det av kåtskap hver gang mor Tuna snur seg der borte ved huset sitt. Takk og lov for at løpetid har både begynnelse og slutt.
I Mushamna har damene hatt late gråværsdager med flåing av rev. Antall rev i fellene er ikke ensbetydende med ”rein i banken” når noen er halvt oppspist mens andre har sjaber pels. Men Mushamna kan melde at det ble 12 rev – med rubbel og bit. Da er to halve skrotter og en hale (!) med i tellinga. Forsker Eva Fuglei skal få fortelle meg om halen muligens tilhører den ene forparten! Alle skrotter på Svalbard går nemlig inn i forskningens tjeneste. De undersøkes for farlige parasitter og rabies, samt vinterdiett, alder, kullstørrelser etc. Forskningen har ført til at fjellreven nå har skiftet navn! Det er nemlig bevist at fjellreven er i familie med rødreven. Så neste gang du deltar i Quiz og får spørsmål om polarrevens latinske navn, er det ikke Alopex Lagopus men Vulpes Lagopus! Fuglei forsikrer at navnet fortsatt betyr ”den harefotede reven”. Kanskje Mushamna påskehare? ;-)
Isforholdene er et viktig tema for påsken. Mushamna kan melde om åpen fjord; langt bedre egnet til kjøl enn ski og pulk. Det skulle vise seg å gå troll i ord. Jeg trodde Tove hallusinerte da hun påsto det var en båt på fjorden. Tull på deg, det er et isfjell, parerte fangstdamen, før hun så helikopteret på dekk og konstaterte at dette måtte være forskningsskipet Lance. Litt etter fikk vi kapteinen i tale. Jo da, de hadde seilt sør til Kapp Auguste Victoria. Ikke særlig lovende for Woodfjordfarende, med andre ord, til tross for 25 blå grader i dag. Etter snøfall og vind er det en del småskred i terrenget, så fjellpassa mellom Verdalen – Jakobsenbukta – Torelldalen anbefales ikke. Widjefjorden var farbar like til Gråhuken for kun få dager siden. Og dersom vi er snille barn, varer kanskje jula helt til påske… Dagens skitur i strålende sol ga i alle fall Påskestemning! Damene ønsker alle lang- og kortveisfarende en god påske med mye godt vær!

Horny days!!
Sexual frustration is the topic at Mushamna these days. Our young boys outside the door are horny as hell! And the reason? No other than their Mum Tuna… After Austfjordnes she is on heat – and her sons would be happy to serve her. So now Tante Tove and Matmor Linda have to be strict. No sex allowed! Mum-and-son-mating might be a success for the Polar Fox. But not for dogs! Tuna’s old age is another good reason to keep them apart. But our youngsters do not seem to understand that. Normally they only make noise to tell us a polar bear is close. Now they roar every time Mum is moving. Than Good”the heat” does not last too long. Skiing is fun when two eager dogs try to reach Tuna. But breaks are busy like Saturday night fever.
We have spent some bad weather days inside, skinning foxes etc. All in all I got 12 foxes, but that is including two half ones and a tale... The scientist Eva Fuglei should figure out if the tale “fits” to one of the foreparts! All fox bodies serve the science. They are investigated for parasites, rabies, diet, age etc. Recently they proved that the Polar fox is part of the fox family and related to the Red Fox. The Latin name will change from Alopex Lagopus to Vulpes Lagopus!!
Ice is an important topic for Easter. Tonight there is not a single bit of ice to be seen from Mushamna! Drift ice by Gråhuken does not help much. Yesterday I thought Tove had a hallucination when she spotted a boat on the fiord. It’s an iceberg, I claimed, until I noticed the helicopter on the deck. It was the research vessel Lance, which has been all the way south to Kapp Auguste Victoria. Makes no good promises for Woodfjord travelers, I’m afraid. We are also worried that the routes between Verdalen – Jakobsenbukta – Torelldalen might have a high avalanche danger. Widjefjord to Gråhuken was a possible –but tricky - route a few days ago. The ladies in Mushamna hope for more days with minus 25 degrees, sun, ice, visitors and Easter Bunnies ;-) We wish you all a Happy Easter!!

Ingen kommentarer: