søndag 1. april 2012

Kari Nordheim Performance I Ny-Ålesund dumper man bort i mye merkelig. Og artig! Kunstner Kari Nordheim har blitt en ”Ny-Ålesund-venn”. Under sine opphold på kunstnerhytta i Ny-Ålesund er produktiviteten stor. Siste søndag allierte hun seg med fem fastboende for å benytte bildene i en performance på rørgata mot flyplassen. Artig og scenisk opplevelse å se vandrende maleri med by og natur som kulisser. Takk for besøket og for at du deler kunsten med oss, Kari!
”Kari Kunstner” på web: http://www.karinordheim.no/
Art Performance
In Ny-Ålesund you can dump into a lot of strange and exciting happenings. The Norwegian artist Kari Nordheim has become a "Ny-Alesund-friend". During her stays at the in Ny-Ålesund she has a great productivity. Last Sunday five residents joined her to use her fresh paintings in a “performance act” at the pipelines along the road to the airport, - a fun and scenic experience with paintings walking around in town. Thank you for visiting and for sharing the art with us, Kari!

Maleri med og uten hoder!
Et maleri på tur med Sanjas bein

To på tur

A dressed up Sanja walking

Re-organisering

Rearranging
Behind the scenes...

Opprydding

Kari ved Kuntsnerhytta

Ingen kommentarer: